Recikliranje odpadkov


RECIKLAŽA PAPIRJA
Vrste papirja, ki so primerne za reciklažo:
 • bel pisarniški papir,
 • časopisni papir,
 • povoščen reklamni papir,
 • embalaža iz kartona in lepenke.
Ločeno zbran papir v centrih za ravnanje z odpadki ponovno pregledajo, odstranijo nečistoče (plastiko, kovine…), razvrstijo po posameznih vrstah, npr. časopisni papir skupaj, povoščen papir reklamnih sporočil skupaj, kartonske škatle skupaj itd., saj se v procesu reciklaže iz posamezne vrste papirja izdela nov izdelek; kot so nove kartonske škatle, papir za tiskanje časopisa, embalaža za jajca, pisemske ovojnice itd.

Papir je možno reciklirati 4- do 6-krat, ker z vsakim nadaljnjim reciklažnim ciklusom postajajo vlakna vse krajša in bolj šibka. Običajno se pulpi iz starega papirja doda del nove pulpe, ki je izdelana iz celuloze. Recikliran papir je podobne ali slabše kakovosti kot na novo izdelan papir.
Za izdelavo recikliranega papirja se porabi tudi do 64% manj energije in do 50% manj vode kot za izdelavo enake količine papirja iz lesa.

Kako doma zmanjšati količino papirja?
 • na poštni nabiralnik nalepite etiketo, ki prepoveduje oddajo reklamnih obvestil v vaš nabiralnik,
 • naročite se le na toliko časopisov in revij, ki jih imate čas prebrati,
 • za praznike pošiljajte e-voščilnice,
 • natisnite le dokumente, ki jih potrebujete,
 • tiskajte obojestransko.


RECIKLAŽA STEKLA
Vrste steklene embalaže, ki so primerne za reciklažo:
 • steklenice (običajno v treh barvah: prozorne, zelene in rjave oz. jantarne),
 • kozarci za vlaganje živil.
Steklenice in kozarci za živila so izdelani iz natrij-kalcijevega stekla, ostale vrste stekla kot so okensko steklo, avtomobilske šipe, ogledala, laboratorijska steklovina idr., vsebujejo številne primesi, ki povzročajo težave pri predelavi. Steklena embalaža za reciklažo mora biti prazna in brez pokrovčkov.

Z reciklažo stekla porabimo manj energije in surovin kot za izdelavo novega, še manj energije se porabi, če steklenice in kozarce ponovno uporabimo. Steklo je možno 100-odstotno reciklirati, v postopku reciklaže ne zgubi svoje vrednosti, zato ga lahko vedno znova uporabimo.


RECIKLAŽA PLASTIKE
Preden se plastika odda na reciklažo, se presortira na posamezne vrste, glede na oznako (tabela). Zaradi težav in stroškov zbiranja, sortiranja, čiščenja in predelave plastike je ekonomsko opravičljiva le reciklaža plastike z oznakami PET, PE HD in PVC (tabela).Najbolj pogosto reciklirana plastika nosi oznako 1 (PET) iz katere so izdelane plastenke za različne pijače, ker tej plastiki običajno ne dodajajo barvil.


RECIKLAŽA KOVIN
Kovine in kovinska embalaža, ki je primerna za reciklažo:
 • pločevinke pijač,
 • konzerve živil,
 • kovinski zamaški steklenic in kozarcev za vlaganje.
Kovinska embalaža, ki je vsebovala nevarne snovi ni primerna za reciklažo in se mora zbirati ločeno kot nevarni odpadek. Železo in jeklo sta glede na količino najpogosteje reciklirana materiala in hkrati materiala enostavna za reciklažo, saj je ločevanje različnih kovin z magneti zelo preprosto.

Reciklaža kovin privarčuje tudi do 75% energije. Z reciklažo 1 tone jekla privarčujemo 1100 kg železove rude, 630 kg premoga in 55 kg apnenca.

Pločevinke za pijače, ki so izdelane iz aluminija, je mogoče 100-odstotno reciklirati. Aluminijaste pločevinke so edini odpadni embalažni material, ki pokrije stroške zbiranja in ponovne izdelave enakega izdelka ali celo ustvari dobiček. Reciklaža prihrani ogromno količino energije.