O nas


Cilj projekta
Cilj projekta je izboljšati in dvigniti okoljsko ozaveščenost med onesnaževalci in prebivalci na čezmejnem območju, jih seznaniti o inovativnih, okoljevarstvenih produktih projekta PORETEKS, s katerimi bodo ublažena okoljska tveganja:
- vzpostavitev spletne in mobilne aplikacije za pravilno ravnanje z odpadki,
- upravljanje s tekstilnimi odpadki za ponovno uporabo (modni izdelki),
- recikliranje odpadnega tekstila za proizvodnjo izolacijskih plošč na čezmejnem območju,
- prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih praks na druga območja in interesna področja. S tem bo dosežen okoljski doprinos k manjši porabi elektrike, vode in drugih naravnih virov za globalno produkcijo tekstila. Hkrati se bodo povečale družbeno-koristne storitve (socialno podjetništvo kot priložnost za ranljive skupine) in pomembno se bo prispevalo k uporabi odpadkov kot virov v snovni izrabi.

Namen projekta
S projektom PORETEKS bo mogoče pospešiti odločitve lokalnih skupnosti za izvajanje inovativne obnove rabljenega tekstila, ki bo zaradi drugačnega oblikovanja pritegnil uporabnike ob sodelovanju modnih oblikovalcev. Z namenom, da iz rabljenega tekstila izdelamo privlačna oblačila, predvsem za mlade, ki bodo promotorji »zelene mode«, bomo vplivali na spremembo splošne družbene zavesti. Zeleno življenje postaja trend, zato lahko z inovativno obnovo oblačil omogočimo, da potrošniki kupijo obnovljen izdelek, izdelan lokalno in s tem pripomoremo k bistvenemu zmanjšanju količin odpadkov in povečamo možnost uporabe odpadkov kot virov.

O aplikaciji za pravilno ravnanje z odpadki
Uporaba aplikacije »Več kot odpadki« na sodobnih mobilnih napravah lahko vodi k učinkovitejši rabi surovin, še zlasti tekstilnih izdelkov in oblačil ter zmanjšanju količine odpadkov, posledično stroškov ter k usmeritvi lokalne skupnosti za odgovorno prihodnost.
Navkljub onesnaženosti okolja in navkljub številnim aktivnostim v povezavi z varovanjem okolja, informiranost prebivalstva v smislu okoljevarstva ni zadostna. Posamezniki bi večinoma pravilno ravnali z odpadki v kolikor bi jim bila zagotovljena ustrezna informacija v trenutku, ko se je potrebno o ravnanju z odpadkom odločiti. Zato je aplikacija za projektno območje Poreteks zasnovana tako, da vsebuje informacije :
- kako preprečiti nastajanje odpadkov
- kako odpadek usmeriti v ponovno uporabo
- kdaj, kam in kako odložiti posamezen odpadek
- kdaj se odvažajo posamezne vrste odpadkov
- kako se aktivno vključiti v delo na področju okoljevarstva