Seznam odpadkov


Slika Naziv Skupina odpadka

gospodinjski aparati

električni aparati in elektronska oprema

grablje

kosovni odpadki

gradbene ruševine

gradbeni material

gradbeni material (ostanki)

gradbeni material

gradbeni material z azbestom

salonitne plošče in material z azbestom

gramofonska plošča

ostali odpadki

grmičevje (manjše količine, rezano)

biološki odpadki

grmičevje (večje količine)

biološki odpadki

guma (razen pnevmatik)

kosovni odpadki

gumb

ostali odpadki

gumijaste rokavice

ostali odpadki

herbicidi in njihova embalaža

nevarni odpadki

Hi-Fi naprave

električni aparati in elektronska oprema

higienski vložki

ostali odpadki

hlače

tekstil

hladilna torba

ostali odpadki

hladilnik

električni aparati in elektronska oprema

hrana (netekoči ostanki)

biološki odpadki

igrače

kosovni odpadki

igrala

kosovni odpadki